top of page

GINOP-1.2.11-20-2020-00023

Kapacitás és hatékonyság növelése a PVC újrahasznosítás terén IPAR 4.0 megoldások egyidejű alkalmazásával. Technológia modernizáció, kapacitásbővítés, eszközbeszerzés a projekt keretében.

2022. aug. 5.

Kedvezményezett neve: Rolló Kft.

Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.11-20-2020-00023

Projekt megnevezése: Kapacitás és hatékonyság növelése a PVC újrahasznosítás terén IPAR 4.0 megoldások egyidejű alkalmazásával. Technológia modernizáció, kapacitásbővítés, eszközbeszerzés a projekt keretében.

Elszámolható összköltség: 765 000 000Ft

Támogatás mértéke (%): 50 %

Vissza nem térítendő támogatás összege: 382 500 000 Ft

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2023.03.20.Projekt tartalmának bemutatása


Cégünk a pályázat keretében a hulladékfeldolgozási tevékenységét kívánja fejleszteni (PVC hulladékfeldolgozás) amely a pályázati célokhoz kapcsolódik. A pvc hulladék ablakgyártó cégeknél, építőipari cégeknél, egyéb hulladékkezelő cégeknél van jelen, amelyet mi felvásárolunk, majd feldolgozás után, egy részét alapanyag formájában értékesítjük, más részéből készterméket gyártunk.

A projekt keretében eszközbeszerzés valósul meg. 3 db J Well építőipari profil gyártó sor, 1 db Önjáró rakodó gép HYUNDAI R55W-9A, 2 db Jwell Betonacál távtartó profilgyártó sor, 1 db Apro hulladék recikláló rendszer

Az eszközbeszerzéssel cégünk életében a következő eredmények várhatóak: A XXI. századnak megfelelő termelési struktúra kialakítása :európai szintű termelékenységi mutatók elérése a szakmán belül:Profil gyártógépek átlagos teljesítménye eléri a 100 kg/ó –át a korábbi 50-60 kg/ó- val szembena gyártási selejt 10%-ról lecsökken 5%-ra az egy dolgozóra jutó ellátható/kiszolgálható/lecsomagolható/kezelhető gépek száma az átlagos 3-ról 5-re emelkedhet köszönhetően a logikusabb gépelrendezésnek valamint az anyagellátás automatizálásának ( anyagfelhordók) valamint a fejlesztés során minden munka hely/poszt/állomás kialakításánál messzemenőkig figyelembe vett ergonómiai kialakítás és mozdulat elemzések. Növekedni fog legalább 20%-al az egy dolgozóra jutó termelési érték. Korábban fel nem használt PVC hulladékok újrahasznosítása: gyógyszeripari „blister” csomagoló fóliák alumíniummal szennyezve, ABS-el szennyezett bútorfóliák, borosüveg kapszulák, PET-el kevert IC tokok, Kábel szigetelés nyesedéke, Ólommal stabilizált PVC anyagok, új korábban PVC hulladékból nem gyártott termékek bevezetése a piacon olcsóbb receptúrák kidolgozása.

A további eredmények elérését a beszerzendő gépek „okos” technológiai láncba kapcsolásától várjuk, amelyeket Ipar 4.0-s megoldások alkalmazásával érünk el:-Big –data elemzés a selejtgyártás előre jelzésére, adaptív karbantartáshoz-Rezgés diagnosztika minden gépen a hibák előre jelzésére-Táv elérés a gépsoroknál a gyorsabb hiba elhárításhoz-A gépek hálózatba kapcsolása a gépenkénti általános ás automatikus technológiai adat gyűjtés és elemzés a termelési adatok ellenőrzésére valamint a termék minőség javítására

További eredmények: 50%-al nő a korábban technológiai korlát miatt be nem gyűjtött PVC hulladékok mennyisége 40%-al csökken a véglegesen fel nem használható PVC tartalmú technológiai hulladékok kibocsátása

bottom of page